Dünya Halleri: 53

Dünya Halleri: 53

Bu sokakta yürümüşlüğüm var. Dünyada kimse kimseyi bu kavşağın böyle bir ıssızlığa mahkum kalacağına inandıramazdı.
Ventura kodlu yeni işletim sistemi sürümüyle (hayli geç) gelen bir işlev özellikle hoşuma gitti. Artık iPhone’lar, yaklaştırdığımız Mac bilgisayarların kablosuz kamerası olarak hizmet verebilecek. Bu özelliği ücretli olarak sunan uygulamalar için kötü fakat “bizler” için iyi haber.
“Et fabrikası” işte böyle bir şey. Mezbahadan daha sempatik olduğu kesin.
“Bazı” insanların, diğer “bazı” insanlar için çalıştığı, kazandığı, ürettiği ve sattığı bir dünyada “diğer” insanlar ne yapacak acaba? Onun icabına da “bazı” insanlar mı bakacak yoksa?
Kaynak: Twitter @weirddalle
Takip ettiğim Hollanda merkezli “Bird Control Group” adlı bir başka girişim ise tarlaya hallenen kuşların gözüne “lazer” ışını tutarak onları mahsulden uzak tutuyor. Biz “hümanist”ler doyalım da gerisi kolay.
Boyutlarını hayal etmeye çalışanlar için: yukarıdaki robotumuz bir madeni paranın üstünde ilerliyor.
Bir elektrikli otomobil olarak güzel fakat DeLorean’dan bunca sene beklediğimiz böyle bir şey değildi sanki.

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store